Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

 

Upravljavec osebnih podatkov

Osebne podatke naročnikov na e-novice obdeluje:

Pharmana, svetovanje, raziskave in trženje d.o.o.
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana
mojca@pharmana.si, 041 690 891 (v nadaljevanju tudi: upravljavec)

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazca za naročanje na e-novice (v pisni ali elektronski obliki), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo osebne podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo.

Naročniki na e-novice zbiratelju dovoljujejo obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in EU uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Soglasje registriranih naročnikov na e-novice

Soglasje naročnika za prejemanje e-novic v skladu s to Politiko zasebnosti se šteje za dano, če ta v na spletni strani podjetja Pharmana d.o.o. izpolni obrazec za naročanje na e-novice in nato potrdi svoj elektronski naslov, oz. izpolni in lastnoročno podpiše obrazec s soglasjem v papirni obliki.

Odjava naročnikov

Naročniki na e-novice se lahko od njihovega prejemanja v vsakem trenutku odjavijo.

Namen zbiranja osebnih podatkov naročnikov na e-novice

Pharmana d.o.o. obdeluje osebne podatke naročnikov na e-novice za naslednje namene:

  • obveščanje o dogodkih in predavanjih; ter
  • obveščanje o novostih in izdelkih iz svoje ponudbe (tržno komuniciranje).

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Naročnik na e-novice:

  • lahko kadarkoli pisno ali elektronsko umakne soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajalo do preklica;
  • sme kadarkoli pisno zahtevati obvestilo o tem, kateri osebni podatki, ki se nanašajo nanj, so v zbirki osebnih podatkov podjetja Pharmana d.o.o. in zahtevati njihovo popravo, če so ti netočni;
  • lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih osebnih podatkov, zbranih z zgornjim namenom,
  • ima pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarjati obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov; in
  • ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

Obdobje veljavnosti soglasja

Navedene podatke lahko ponudnik obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani ali do odjave naročnika na e-novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu.

Podatki o različici Politike zasebnosti

Ta politika zasebnosti podjetja Pharmana d.o.o. je bila objavljena na spletni strani http://www.pharmana.si in nosi oznako različice 1.0.