Schüsslerjeve soli

Schüsslerjeve soli so homeopatsko potencirani telesu lastni, endogeni minerali, ki delujejo tako, da pokrijejo deficit intracelularnih depojev mineralov in s tem doprinesejo k normalizaciji fizioloških funkcij. Schüsslerjeve soli so učinkovita pomoč v obvladovanju in v preventivi akutnih in kroničnih težav. Uporabljajo se samostojno ali pa dopolnjujejo druge terapevtske pristope.

Enostaven pregled delovanja in področij uporabe vseh Schüsslerjevih soli je na voljo v preglednici.

Št. 1 Calcium fluoratum D12

Št. 1 Calcium fluoratum D12
400 ali 1000 tablet

krogec-st-2

Št. 2 Calcium phosphoricum D6
400 ali 1000 tablet

krogec-st-3

Št. 3 Ferum phosphoricum D12
400 ali 1000 tablet

krogec-st-4

Št. 4 Kalium chloratum D6
400 ali 1000 tablet

krogec-st-5

Št. 5 Kalium phosphoricum D6
400 ali 1000 tablet

krogec-st-6

Št. 6 Kalium sulfuricum D6
400 ali 1000 tablet

krogec-st-7

Št. 7 Magnesium phosphoricum D6 400 ali 1000 tablet

krogec-st-8

Št. 8 Natrium chloratum D6
400 ali 1000 tablet

krogec-st-9

Št. 9 Natrium phosphoricum D6 400 ali 1000 tablet

krogec-st-10

Št. 10 Natrium sulfuricum D6
400 ali 1000 tablet

krogec-st-11

Št. 11 Silicea (Acidum silicicum) D12
400 ali 1000 tablet

krogec-st-12

Št. 12 Calcium sulfuricum D6
400 ali 1000 tablet